Thuiswerken en de AVG

Nu thuiswerken steeds populairder wordt, worden er steeds meer manieren bedacht om ook bij de thuiswerkende werknemer een oogje in het zeil te houden. Al eerder hebben we kort gewezen op het recht van privacy van de werknemer bij thuiswerken. In dit artikel wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen op dit gebied.

De ‘AVG’ staat voor Algemene verordening gegevensbescherming en is werking getreden op 25 mei 2018. De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met het houden van toezicht op de naleving van deze verordening. De AVG stelt regels met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens, waaronder ook monitoring valt.

Download tips over thuiswerken en de AVG