Voorbeeld Thuiswerkregeling

Wat komt in de thuiswerkregeling?

Als de werkgever het voor bepaalde functies of functiegroepen mogelijk wil maken om thuis te werken, is het verstandig om een thuiswerkregeling op te stellen. Hierin zijn de aandachtspunten opgenomen die belangrijk zijn bij het invoeren en vormgeven van zo’n regeling. 

De thuiswerkregeling kunt u (indien beschikbaar) publiceren op het intranet of opnemen in een personeelsreglement / personeelshandboek.


In een thuiswerkregeling kunnen de volgende zaken worden opgenomen:

• in welke functies (of functiegroepen) thuis kan worden gewerkt;

• het aantal dagen dat de werknemer thuis kan werken om te voorkomen dat werknemers op al te grote afstand van hun werk komen te staan;

• bereikbaarheid/tijdstippen;

• werkplekinrichting door de werkgever, vergoeding;

• hoe de controle op de werkplek plaatsvindt, arbeidsomstandigheden;

• vergoedingen voor gebruik privé-uitrusting en -middelen;

• eventuele geheimhouding en beveiliging bedrijfsgegevens;

• eventuele aansprakelijkheid (computervirussen, beschadiging bedrijfsmiddelen, et cetera).


VRAAG DE (GRATIS) VOORBEELD THUISWERKREGELING AAN