Thuiswerkovereenkomst

Wat komt in de thuiswerkovereenkomst?

Het is verstandig om een individuele thuiswerkovereenkomst af te sluiten als een werknemer gebruik wil maken van de thuiswerkregeling en jij als werkgever daarmee akkoord gaat. In een thuiswerkovereenkomst komen zaken aan de orde als:

Download een voorbeeld thuiswerkovereenkomst onderaan de pagina• de dagen of uren waarop de werknemer thuiswerkt;

• de manier en de tijdstippen waarop de werknemer bereikbaar is voor klanten en collega’s;

• de manier waarop de werkplek is ingericht;

• de beveiliging van de apparatuur;

• de vergoeding die de werkgever geeft voor de inrichting van de werkplek;

• de vergoeding die de werkgever geeft voor het gebruik van privémiddelen;

• de manier waarop de controle van de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek in zijn werk gaat;

• de aansprakelijkheid bij schade aan apparatuur of bedrijf (bijvoorbeeld door computervirussen).

Regulering van thuiswerken


Als een werknemer thuiswerkt, is het lastig te controleren in hoeverre de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden verricht of in hoeverre de werkplek arbotechnisch correct is ingericht. Een werknemer hoeft volgens de geldende privacywetgeving de werkgever niet toe te laten in zijn huis. Het is daarom aan te raden controle van de werkplek in een thuiswerkovereenkomst op te nemen. Hierbij valt te denken aan een jaarlijkse controle van de werkplek met begeleidend foto- en videomateriaal om te bekijken of de werkplek juist is ingericht.

Het is verder van belang de werknemer te wijzen op arborisico’s en instructies te geven hoe de werknemer deze risico’s kan beperken. De werkgever kan dan aantonen dat de werknemer hierop is gewezen en betogen dat hij zijn zorgplicht heeft voldaan. De arbeidsomstandigheden blijven echter een grote verantwoordelijk van de werkgever, ook als sprake is van thuiswerken.


VRAAG DE VOORBEELD THUISWERKOVEREENKOMST AAN