Vijf aandachtspunten bij thuiswerken

Steeds meer werkgevers bieden hun werknemers de gelegenheid om een deel van de arbeidstijd thuis te werken. Sinds 1 januari 2016 zijn de regels omtrent het thuiswerken vastgelegd in de Wet flexibel werken.

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer kan thuiswerken gunstig zijn. Het biedt voordelen op het gebied van flexibiliteit, productiviteit en kostenbesparing. Uiteraard heeft thuiswerken ook zijn schaduwzijde. Zo kan minder persoonlijk contact leiden tot een vermindering van de betrokkenheid bij het bedrijf.

Door de maatregelen ter bescherming van onze gezondheid is het thuiswerken bij veel werkgevers onmiddellijk ingevoerd, waarbij veelal niet is stilgestaan bij de relevante aandachtspunten omtrent thuiswerken.

We hebben 5 aandachtspunten op een rijtje gezet en nader uitgewerkt.

1. Thuiswerken is niet voor iedere functie geschikt. Ook niet iedere werknemer is qua persoonlijkheid geschikt om thuis te werken.

2. Wanneer u thuiswerken aan uw werknemers aanbiedt, is het verstandig om vooraf een thuiswerkregeling in te stellen. U kunt een thuiswerkregeling niet zomaar weer intrekken.

3. Verder is het verstandig om met een individuele werknemer een thuiswerkovereenkomst af te sluiten.

4. Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat de werkplek thuis voldoet aan de arbonormen.

5. Voor de werkruimte thuis zijn verschillende fiscaal gunstige regels van toepassing, zoals voor de inrichting, de apparatuur en een aantal overige voorzieningen. Voor die laatste voorzieningen is het belangrijk of de werkruimte thuis wel of niet kwalificeert als werkruimte.

DOWNLOAD DE VIJF AANDACHTSPUNTEN